Akcja informacyjna o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
16/03/2020
Rekrutacja do szkół i przedszkoli – przedłużony termin!
17/03/2020

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-wspiera-ofiary-przemocy-domowej-mimo-epidemii