Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wychowanków Przedszkola nr 336

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przedszkola 336
20/08/2018
UWAGA !
01/09/2018

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Przedszkole ma obowiązek przekazać rodzicom wychowanków informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

W związku z powyższym informujemy, że Przedszkole nr 336 w Warszawie przetwarza dane osobowe wychowanków (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Przedszkola.

Administratorem danych osobowych wychowanków jest Przedszkole nr 336 w Warszawie z siedzibą: ul. Siemiatycka 2,

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Przedszkola oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

Prosimy o zapoznanie się z:  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wychowanków Przedszkola nr 336 w Warszawie  i podpisanie OŚWIADCZENIA

Informujemy także, że Przedszkole nr 336 prowadzi działania promocyjne, o których informujemy TU, na które również muszą wyrazić Państwo zgodę.

 

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy także, że Przedszkole nr 336 w Warszawie przetwarza wizerunki wychowanków (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów związanych z promocją Przedszkola – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Przedszkole nr 336 w Warszawie z siedzibą: ul. Siemiatycka 2.  Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Przedszkole.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Przedszkole nr 336 w Warszawie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym wychowanków) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.