Inspektor Ochrony Danych Osobowych Przedszkola 336

RODO
28/05/2018
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wychowanków Przedszkola nr 336
30/08/2018

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola nr 336 w Warszawie

Ernest Ziemiński
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016)
  2. Art. 8 -10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie nr 4/18 Dyrektora Przedszkola nr 336 w Warszawie z dnia 25.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 336 w Warszawie.