INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO OTWARCIA PRZEDSZKOLA

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.
30/04/2020

Proszę o zapoznanie się :

P336_obowiazek_informacyjny_koronawirus

15.05.2020

Procedury postępowania przekazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkola od 18.05.2020

 

Procedura organizacji opieki w przedszkolach

Procedura podejrzenia zakażenia w przedszkolu

Procedura postępowania prewencyjnego w przedszkolu

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego

Załącznik nr 2 do procedury postępowania prewencyjnego

Wzór – oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami

Wzór – zgoda na mierzenie temperatury

 

 

 


14.05.2020

Szanowni Państwo

Ankieta z Biura Edukacji dotycząca zgłoszenia potrzeby objęcia dziecka opieką przedszkolną po 25 maja:

II_ankieta_14.05.2020

 


08.05.2020

Szanowni Państwo,

samorząd planuje otwarcie   warszawskich przedszkoli   18 maja br.

Długo czekaliśmy na spotkanie z Państwem oraz z dziećmi. Pragnę przyjąć Was wszystkich z otwartymi ramionami, ale  chcę żebyście Państwo wiedzieli, że w obecnej sytuacji  nie jest  to możliwe.   Przyjęte zostały osoby, które w ankietach zdeklarowały chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii oraz spełniają przynajmniej jedno kryterium.

Przedszkole, które pamiętacie z okresu przed pandemią, nie  jest już tym samym miejscem, ciepłym, przytulnym, tętniącym  gwarem Waszych pociech.

Jest mi przykro, że w związku z tą niezawinioną przez nikogo sytuacją,  musiałam  dokonać wielu zmian.  Głównie brałam pod uwagę   wytyczne przeciwepidemiczne  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, tutaj pełny tekst wytycznych

Zmiany dotyczą:

 1. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały , każdy pracuje w godz. 7.00 – 17.30;
 2. Dzieci przyprowadzamy wyłącznie do godz. 8.30;
 3. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zabawek;
 4. Dziecko może trafić pod opiekę innej niż dotąd wychowawczyni, zmieni się też skład grupy. Listy grup znajdziecie Państwo w holu;
 5. Dzieci będą mogły bawić się zabawkami, które można skutecznie  dezynfekować;
 6. Zwinięte są dywany, skasowane firanki w klasach;
 7. Koniczne jest wycofanie się z takiej formy wypoczynku jak leżakowanie;
 8. Nie będziemy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola;
 9. Każdy Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi GIS i stosować się do zawartych w piśmie zaleceń  takich jak:
 • dezynfekowanie rąk przed wejściem,
 • przebywanie tylko w holu głównym z zachowaniem dystansu społecznego ( min. 2 m.) wyłącznie w maseczce ochronnej;
 1. Każdy rodzic zobowiązany jest do podpisania   przygotowanych przez nas oświadczeń oraz do wyrażenia zgody na codzienny pomiar temperatury u dziecka.
 2. W klasie, w której nie będzie grupy przedszkolnej zorganizowałam izolatorium, dla osób  przejawiających niepokojące objawy choroby;
 3. Wyposażyłam wszystkie grupy w termometry bezdotykowe.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców a także personelu przedszkola wszyscy musimy zastosować się do pewnych ograniczeń, rygorów i wymagań. Mam świadomość, że wszystkim jest trudno, ale podejdźmy proszę do problemu z jakim musimy się zmierzyć, ze zrozumieniem i życzliwością.

 

Dorota Bogucka – Przybyła

 

Prosimy rodziców przyprowadzających dzieci w dniu 18 maja do przedszkola, o wypełnienie oświadczenia.

Druki oświadczeń będą również dostępne w przedszkolu.


Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

 • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.
 • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.
 • Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Jak dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

 • Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 • Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.
 • Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia, załóż mu maseczkę w drodze do przedszkola i z powrotem,. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.
 • Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

 • Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować.
 • Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, aby dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

Czy dzieci w przedszkolu mogą korzystać z płynu dezynfekującego?

 • Nie powinny. Zalecamy, by tego nie robiły z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić.
 • Zachęcamy, by przebywające w przedszkolu dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Czy rodzice mogą wchodzić na teren przedszkola?

 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk.

Te i inne informacje znajdą Państwo na stronie MEN, link poniżej:

informacje dla rodziców –  MEN

Wytyczne_GIS_żłobki i przedszkola

 

06.05.2020

Zarządzenie Prezydenta Warszawy w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na terenie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.


05.05.2020

Szanowni Państwo,

informuję, że za zgodą organu prowadzącego, w Przedszkolu nr 336 zostały zawieszone zajęcia w okresie od 6.05.2020 r. do 15.05.2020 r.

Dorota Bogucka- Przybyła

Dyrektor Przedszkola

 


04.05.2020

Informacje ze strony Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22229-otwarcie-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych

 

Szanowni Rodzice

Prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższej ankiety do końca dnia 05.05.2020 na adres:  dbogucka@edu.um.warszawa.pl

Ankieta dla Rodziców

 


30.04.2020

List Prezydenta Warszawy do Rodziców dotyczący otwarcia placówek od 6 maja 2020 r.

List Prezydenta Trzaskowskiego