O przedszkolu

Plan dnia

6:30 – 8:30Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci
8.30 – 8.40Zabawa ruchowa
8.40– 8.50Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne
8.50– 9.10Śniadanie
9.10 – 10.10Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planu pracy poszczególnych grup
10.10 – 10.50Swobodna zabawa wg potrzeb dzieci
10. 50 – 11.50Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy dowolne na placu zabaw lub w sali, zabawy ruchowe
11.50 – 12.00Przygotowanie obiadu
12.00 – 12.30Obiad
12.30 – 14.15Odpoczynek dla młodszych dzieci, dla starszych – ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie opowiadań nauczyciela, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw, zajęcia dodatkowe
14.30 – 15.00Podwieczorek
15.00 – 17.30Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości
i potrzeb zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, w pogodne dni pobyt w ogrodzie.

Kadra

DYREKTORDorota Bogucka - Przybyła
KIEROWNIK GOSPODARCZYAgata Beczek
GRUPA I "Biedronki"Nauczyciel Katarzyna Legun i Dorota Bogucka-Przybyła
pomoc nauczyciela – pani Iza
pracownik obsługi – pani Małgosia
GRUPA IIA "Żabki"Nauczyciele Jagoda Pasternak i Monika Bujak
pomoc nauczyciela - Hanna Olejniczak
pracownik obsługi – pani Jola
GRUPA IIB "Motyle"Nauczyciele Monika Łagoda i Barbara Engelard
pracownik obsługi – pani Ewa
GRUPA III "Jeżyki:Nauczyciele Małgorzata Stępień-Kowalczyk
pracownik obsługi – pani Iza
GRUPA IV "Tygryski"Nauczyciele Nauczyciele Małgorzata Kułakowska Ewa Kowalska
pracownik obsługi – pani Iza
pracownik obsługi – pani Marzenka
JĘZYK ANGIELSKI Karolina Staszewska
LOGOPEDAIwona Zakrzewska
RYTMIKA
PSYCHOLOGMonika Długokęcka
SEKRETARIATMonika Wardzyńska