opłaty

opłaty

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

Opłata za żywienie w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 15 zł za dzień

Płatność na konto bankowe nr:

10 1030 1508 0000 0005 5065 1041

Informacje o wysokości opłat w danym miesiącu wysyłane są na Państwa adres mailowy do 5-go dnia miesiąca.

Termin płatności to 14 dni od przesłania informacji.

Jednak bardzo prosimy o jak najszybsze regulowanie opłat z uwagi na to, że dokonujemy na bieżąco zakupów żywności.

RADA RODZICÓW

Wpłata na radę rodziców jest dobrowolna. Jej wysokość zależy od deklaracji rodzica na dany rok szkolny.

nr konta:  88 1020 1185 0000 4102 0011 4264

 

Skip to content