rekrutacja - rok szkolny - 2021/2022

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie 

od 2 marca 2021 godz. 13.00

do 18 marca 2021r. godz. 16.00

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców formularze zgłoszenia dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022 oraz dokumenty potwierdzające prawdziwość danych zawartych w formularzu,  przyjmowane  będą w przedszkolu pierwszego wyboru 

od  2 marca 2021 r. do  19 marca 2021 r.   w godz. 9.00 – 15.00

Karty należy składać w zaklejonej kopercie.

UWAGA   

rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia

potwierdzające spełnianie kryteriów

za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym


Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.edukacja.warszawa.pl w zakładce rekrutacja