Rekrutacja

 

Informacja dla Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola:

Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na rok szkolny 2019/2020 nastąpi po zakończeniu całego postępowania rekrutacyjnego.

Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola i może być inna niż w bieżącym roku szkolnym.

 

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/20485-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych