RODO

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
Przedszkole ma obowiązek przekazać rodzicom wychowanków informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób
bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że

Przedszkole nr 336 w Warszawie

przetwarza dane osobowe wychowanków (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno
w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych,

do celów związanych z promocją Przedszkola.

Administratorem danych osobowych wychowanków jest Przedszkole nr 336 w Warszawie

z siedzibą: ul. Siemiatycka 2, 01-312 Warszawa.

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich
rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie
do wniesienia skargi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Przedszkola oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 336

Skip to content