Rekrutacja do szkół i przedszkoli – przedłużony termin!

Akcja informacyjna o możliwości uzyskania pomocy w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie podczas stanu epidemii
17/03/2020
List Prezydenta m.st. Warszawa do Rodziców
17/03/2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać. 

Wszelkie informacje – strona Biura Edukacji

Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021

Nowy Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021